Patch Zone files for Roland JX-8P Tone

0B.1.Ton
A5 !.Ton
AC_ GUITAR.Ton
AM_STRINGS.Ton
BELL TREE.Ton
BIG OL PAD.Ton
BUBBLES.Ton
CALLBACK 1.Ton
CELESTE.Ton
CHOIR.Ton
CLBK__BASS.Ton
COMMET __.Ton
CREST ECH0.Ton
DECEND_EFF.Ton
DOUBLEBASS.Ton
DREAMS 1.Ton
DRY RHODES.Ton
DX100 BASS.Ton
ELET PIANO.Ton
ETHEREAL.Ton
E_L_P.Ton
FEEDBACK.Ton
FULL CLAV.Ton
GAMELAN.Ton
GREATSNTH.Ton
HIGHSTRNG2.Ton
HOLLOW PAD.Ton
INFL_SWEEP.Ton
JAZ GUITAR.Ton
JX-303.Ton
LESLIE ORG.Ton
LUNA PARK.Ton
MELLOW BRS.Ton
MONSTER 2.Ton
N0ISE LEAD.Ton
NU AGE PAD.Ton
OMINOUS 1.Ton
OOOOH.Ton
ORBIT.Ton
ORGAN 3.Ton
OWSYNBASS.Ton
PAD 1.Ton
PERC HARP.Ton
PIZZICATO.Ton
POLYBRASS2.Ton
POLYSYNTH2.Ton
PWMBASS.Ton
RAMA.Ton
RES BRASS.Ton
RESOLEAD 2.Ton
RICH_BRASS.Ton
RUBBA BASS.Ton
SADVIOLIN.Ton
SAWBASS.Ton
SENSOR.Ton
SLOW_SWEEP.Ton
SOLOUNISN1.Ton
SOUNDTRAK3.Ton
SPACEBASS.Ton
STABOCTDWN.Ton
STRINGS 4.Ton
SYMPHONY 1.Ton
SYNTH BASS.Ton
SYNTHBASS2.Ton
SYNTIBASS.Ton
TEKNO STNG.Ton
TOUCH 5 TH.Ton
TOUCH YOU2.Ton
TRON.Ton
VELO-SYNC1.Ton
VISTA2.Ton
WAVE--GULL.Ton
WILD THING.Ton
WISHFRLOVE.Ton
WUUUUSH.Ton
_SWAMP__.Ton
0B.Ton
ABACAB.Ton
ALIEN.Ton
ARCO STRNG.Ton
BELL_DING.Ton
BOMB.Ton
BYRD BASS.Ton
CARILLON.Ton
CHEEZSQARE.Ton
CLAVANOVA1.Ton
CLONEORG-3.Ton
COOL B-3.Ton
CYBERDAWN.Ton
DEEPBASDRM.Ton
DREAMER 3.Ton
DREAMS.Ton
DRYSTLDRUM.Ton
ELECTRCBS2.Ton
EMERSON.Ton
E_ PIANO 1.Ton
E_PIANO 2.Ton
FILT_FL0W.Ton
FUNK CLAV1.Ton
GLITZER1.Ton
HCBDRUM2.Ton
HISS.Ton
HORNZ.Ton
INTROSWEEP.Ton
JAZZ GUITR.Ton
JX-JET2.Ton
LEVL BASS.Ton
LYLE.Ton
METAL LEAD.Ton
MOOG BASS.Ton
NEW BASS.Ton
NU AGE RES.Ton
ONLY BRASS.Ton
OOWW BASS.Ton
ORBIT2.Ton
ORGANIZED.Ton
O_B_SAWS.Ton
PAPERINE.Ton
PERKEPIANO.Ton
POLY SYNK2.Ton
POLYSTRING.Ton
PULS CLAV.Ton
RADIOACTIF.Ton
RASPWAVE1.Ton
RES LEAD 2.Ton
RHODES.Ton
ROCK GROUP.Ton
R_STRINGS.Ton
SALAMAND.Ton
SAWTONE.Ton
SIREN _.Ton
SOLO FLUTE.Ton
SORTA FAT.Ton
SPACE BAR.Ton
SQUELCH.Ton
STEELDRUMS.Ton
STRNGTHING.Ton
SYN SITAR.Ton
SYNTH BITE.Ton
SYNTHBELL2.Ton
SYNTIBASS2.Ton
THUNK.Ton
TOUCH OW.Ton
TOUCH YOU3.Ton
U F O.Ton
VIDIOTS.Ton
WARM PAD__.Ton
WAVEOLA.Ton
WILLOWY.Ton
WOOSHBASS.Ton
XYLOPHONE.Ton
2 CAN PLAY.Ton
ACCORDEON.Ton
AM_RADIO.Ton
BEE-THREE.Ton
BIG GIRLS1.Ton
BRITE TPTS.Ton
CALIOPE.Ton
CELESTE 1.Ton
CHOIR PAD.Ton
CLAVANOVA2.Ton
CLUB-GRND.Ton
COWBELL.Ton
DAWNBASS.Ton
DETUNE PAD.Ton
DREAMING 2.Ton
DRMR INTRO.Ton
DSTORTBASS.Ton
ELET ORGAN.Ton
ESOBASS.Ton
E_GRAND 1.Ton
FAST HORN.Ton
FLUTE.Ton
FUNKEYS.Ton
GLOCK BELL.Ton
HIGH BELL.Ton
HOLD PEDAL.Ton
HUEY LEWIS.Ton
INVERTSYNC.Ton
JUNGLEBASS.Ton
LASER GUN.Ton
LONG SYNTH.Ton
MAGICHARP.Ton
MIRA.Ton
MYSTIQ.Ton
NICE NURES.Ton
NVR GV IN2.Ton
OOOH-AAAH.Ton
OPEN WIDE.Ton
ORCHESTRA.Ton
ORGUE.Ton
PAD 1.1.Ton
PC-JX8P.Ton
PIANOLLOW.Ton
POLY SYNTH.Ton
POLYSYN.Ton
PULSEBASS.Ton
RAIN.Ton
REAL_ORGAN.Ton
RESOBASS.Ton
RHODES2.Ton
ROTO-PIANO.Ton
S0FT HARD.Ton
SAWBASS.1.Ton
SCI-FI.Ton
SIXTH BUZ.Ton
SOLO HORN.Ton
SOUNDTRACK.Ton
SPACEBASS.1.Ton
STABBRASS2.Ton
STRINGS 3.Ton
SWEEP.Ton
SYNC SOLO.Ton
SYNTH.Ton
SYNTHLEAD.Ton
TECHNOCUTS.Ton
TINES B.Ton
TOUCH POLY.Ton
TOUCHBASS.Ton
UAUUUUU.Ton
VISTA.Ton
WATER GONG.Ton
WET BRASS.Ton
WINDS _.Ton
WORMS_____.Ton
ZYLOFOAN.Ton